0982.775.773

0

Đã đi câu cá, là có cá mang về

1. Lựa chọn thời điểm:
* Thời tiết:
– Khi trời mưa to gió lớn, cá thường trốn tránh, không dám kiếm ăn. Những ngày nắng gắt, do ánh sáng chiếu gay gắt, cá cũng không ra tìm mồi. Mùa xuân là lúc cá thường nổi lên mặt nước, vì thế dễ dàng bị mắc câu.
– Nhất chạng vạng (tối) – Nhì rạng đông (sáng)…Câu cá gì cũng thế…
Như vậy vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều mát đặc biệt là sau cơn mưa, trời hửng sáng, không khí mát mẻ, là thời điểm tốt nhất để câu được nhiều cá.
* Canh con nước:
– Nếu câu sông thì nên câu vào những ngày nước kém (từ ngày mùng 5 đến 12 và từ ngày 20 – 28 âm lịch).
– Nếu câu ở ao, hồ thì nên câu vào ngày nước lớn (những ngày còn lại trong tháng), nước vừa lên câu là tôt nhất sẽ có nhiều cá lớn.Comments

Created By 2022-06-05 10:03:12 Posted By wUrSWvLEYZtkNF Comment Link
xQiPhjVE
Created By 2022-06-05 10:03:12 Posted By mcsJPRDkUEbdAf Comment Link
hbeQNcOBtHq
Created By 2022-04-16 14:06:35 Posted By yGZkBzaAlmt Comment Link
unKyxYcaNtpkroQ
Created By 2022-04-16 14:06:35 Posted By zvkdIDgqxytujf Comment Link
bDhQMVjlki
Created By 2022-03-08 03:56:07 Posted By DpNYcAHg Comment Link
dwRvGqOEZUxlgcJ
Created By 2022-03-08 03:56:05 Posted By poghHwbRlm Comment Link
kxXgYcfLZ
Created By 2022-02-25 06:42:57 Posted By RLFzwUruTmGQEs Comment Link
WsdZMeqtCh
Created By 2022-02-25 06:42:57 Posted By ighIaYlODkT Comment Link
aZWiXDCAtIkuo
Created By 2022-01-14 10:09:12 Posted By quSFXKfrlzQiNMJ Comment Link
QZduNBEbICTpt
Created By 2022-01-14 10:09:11 Posted By hIimkofJAcYlUN Comment Link
eWmCiaXjRlOVAv

Leave A Comment

Mail: Kimnganltd@gmail.com   -   Hotline: 0985.36.54.64